سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیشانی تمامی شان داغ سجده داشت        آنان که خیمه گاه مرا تیر می زدند

این مردمان غریبه نبودند پدر                       دیروز در رکاب تو شمشیرمی زدند

نتیجه با شما..........؟

با تشکر از آقای مهندس محمدحسین کاظمی که این شعر رادر اختیار ما قرار دادند.

التماس دعا


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدوحیدصادق زاده  |  نظر

همه ما خدا پرستیم

 

اما اینکه خدا در زندگی خصوصی واجتماعی  ما چقدر حضور داره مهم هست    آیاحضور خدا فقط بنماز خوندن روزه وعبادات شخصی خلاصه میشه  وآیا ؟حقیقت خدا پرستی را در قلب ونیت ورفتار وکردار اعمال خود نهادینه کرد ه ایم یا فقط با اسم القاب دل خوشیم زیارت میرویم نماز میخوانیم سینه میزنیم و وهزاران هزار

 

اما این داستان را بنقل گوش کن

 

پدر ومادربظاهر مومنی میروند پیش شخص دانایی از او مپرسندکه چرا؟ما که همه چیز را برای پسرا نما ن تهیه کرد ه ایم آنها با ما بسیار تفاوت دارند مرد ؟میکندخانه شما چه شکلی است میگویند ما خانه ای بزرگ داریم مرد ؟سوال میکندآشپزخانه اتان چه شکلی است میگویند بزرگ ومجهز مرد مپرسد چقدر خدا در زندگیان حضور دارد میگویند ما نماز میخوانیم وروزه میگیریم و...مرد میگوید ایا تا کنون برای خدا فقیری را از این آشپزخانه مجهز اطعام کرد ه اید آیا فامیل فقیرتان تا حالا به خانه شما به میهماندعوت شدهاند چقدر فرزندان شما به چشم خود دید ه اند که برای خدا مشکل مسلمانی را حل کرد ه اید این پدر ومادر با این سخنان متاثر شده وتاز ه متوجه میشوند که واقعا خدا در زندگیشان حضور نداشته واین نتیجهی کمرنگ بودن نقش خدا در زندگی انان است

 

اگرخدا درحقیقت در زندگی ما حضور داشت در رفتار گفتار وکردار بازار وسیاست کا ر وفعالیت وروابط با خود وهمسر وفرزندان ووالدین وجامعه وفامیل وهمکار و دوستان جهان ما مشکلی نداشتیم واینهمه کلاه برداری رانت خواری دروغ وکلم ظلم وستم نیرنگ جایی برای خود پیدا نمیکرد این همه داد گا ه ها ی ماشلوغ نبود فقر وناداری فساد نبود پسری ودختری برای نداشتن امکانات خود کشی نمیکرد

منبع : وبلاگ قطره ودریاsheidayeesfahani.parsiblog.com


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدوحیدصادق زاده  |  نظر

نازم آن آموزگاری راکهدریک نصف روز ، دانش آموزان عالم راهمه دانا کرد/ابتدا قانون آزادی نویسد بر زمین ،بعدازآنبا خون هفتادودوتن امضاکند.

با کمال تشکر از آقای سید دانیال ایوب نژاد که این شعر را در اختیار ما قرار دادند.

التماس دعا


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدوحیدصادق زاده  |  نظر

فصاحت کلام امام حسین (ع:(

ابن شهر آشوب در کتاب خود، مناقب آل ابى طالب ، گوید که عمروبن عاص در یک مجلسى به حسین علیه السلام گفت : چه عوامل باعث شد که اولاد ما از اولاد شما بیشتر است ؟ امام در جواب شعر عباس بن مرداس ‍ السلمى را خواند:
پرنده هاى سیاه رنگ سنگین پرواز تنبل ، جوجه زیاد مى آورند، اما مرغ شکار یک اولاد مى آورى د، یا کم اولاد مى شود.
عمرو عاص گفت : چه عاملى باعث شده که شارب هاى (سبیل ) ما از شارب هاى شما زودتر سفید مى شود؟
امام فرمود: زنان شما عفونى و بد بو هستند، لذا هر وقت با آنان نزدیکى مى کنید نفس آنها به صورت شما مى خورد و رنگ شارب هاى شما را تغییر مى دهد.
عمروعاص گفت : چه سبب شد که ریش هاى شما از ریش هاى ما زیادتر و سنگین تر است ؟
امام علیه السلام آیه 56 سوره اعراف را خواند. و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه و الذى خبثت لا یخرج لا نکدا منظور از شهر زیباى پاک زمین هاى آن است ) یعنى : زمین خوب پاک سبزى هاى خود را با اذن پروردگار بیرون مى آورد، اما زمین خبیث و لجن زار حاصل را کم مى آورد.
معاویه که در همان مجلس حاضر بود گفت : به حق خودم که بر تو (یعنى عمروعاص ) است حقا این پسر على بن ابیطالب است . پس امام حسین علیه السلام این دو بیت شعر را خواند:
اگر عقرب ((یعنى عمرو)) دوباره به ما حمله کند، ما بر و حمله مى کنیم . نعلین براى کوبیدن سر او نیز حاضر است !
و عقرب هم مى داند و یقین کرده است که براى او نه دنیا وجود دارد و نه آخرت .

منبع :سایت لیله القدر


+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدوحیدصادق زاده  |  نظر

شیخ محمد رضا مظفر
متوفاى 1342 ش  .
رایت اصلاح

ماه مجلس
در جنوب شرقى نجف اشرف و در مجله براق ، منزل آیة الله شیخ محمد رضا مظفر واقع بود، پنج ماه پس از درگذشت شیخ ، در پنجم شعبان سال 1322 هجرى آخرین یادگار آن مرد حق دیده به جهان گشود و ((محمد رضا)) نامیده شد.
مادر محمد رضا دختر علامه شیخ عبدالحسین طریحى (1235-1293 ق .) است  و او در دامان آن زن با فضیلت و با سرپرستى برادر بزرگش ‍ شیخ عبدالنبى مظفر(1291-1337 ق .) رشد کرد. پس از درگذشت شیخ عبدالنبى برادر دیگرش شیخ محمد حسن (1301 - 1375 ق .) سرپرستى او را به عهده گرفت و راهنمایى زندگى اش گردید.
محمد رضا از خاندان علمى و ادبى بنام و معروف شیعى موسوم به ((آل مظفر)) برخاسته است . این خاندان از نیمه سده دوازده قمرى در حوزه نجف اشرف شناخته شد و چهره هاى نامدار و متکبر آن در عرصه هاى متعدد و رشته هاى متنوع علوم اسلامى درخشید و شعاع پرتو نورشان گسترده مراکز علمى - تحقیقى شیعه و غیر آن را در نور دید.

ادامه مطلب...

+ نوشته شده در  ساعت   توسط سیدوحیدصادق زاده  |  نظر